Contact

Universitatea George Bacovia din Bacau

Departamentul Servicii pentru Elevi, Studenti si Absolventi

Director Lect.univ.dr. Radu Cristian BUCSA

Bacau, Str. Pictor Aman nr.96, cam. P15 | radu.bucsa@ugb.ro

Societatea Antreprenoriala Studenteasca

Director Conf.univ.dr. Adrian GHERASIM

Bacau, Str. Pictor Aman nr.96, cam. P15 | adrian.gherasim@ugb.ro